Termeni şi Condiţii de utilizare a serviciilor oferite de magazinului online produsefonta.ro

 

1. Prevederi generale

 

1.1. Utilizarea prezentului site echivalează cu acceptarea acestor termeni şi condiţii ("Termeni şi Condiţii") practicate de SC Metal Group SRL, cu sediul în str. Ciucului, nr. 130, Sf-Gheorghe, Romania, inregistrat la ORC sub nr. J14/675/1994, având CUI RO 6233951 în calitate de Operator al acestui site.

1.2. Prezentele ("Termeni şi Condiţii") constituie termenii contractuali conveniţi de către Operatorul site-ului produsefonta.ro şi Utilizatorul site-ului, care prin utilizarea acestuia acceptă în mod expres Termenii şi Condiţiile site-ului, atât Operatorul, cât şi Utilizatorul fiind ţinuţi în executarea Contractului de prezentele Termeni şi Condiţii.

1.3. Operatorul declară că, activitatea magazinului său online este în conformitate cu prevederile Legii nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic, republicată şi actualizată, ale Ordonanţei Guvernului nr.130/2000 privind contractele la distanţă, republicată, ale Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice şi ale Legii nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzarea produselor şi garanţiile asociate acestora.

1.4. Operatorul poate modifica oricând, fără o notificare prealabilă, Termenii şi Condiţiile de mai jos, fără a-i fi necesar acceptul expres sau tăcit al Utilizatorului. Modificarile vor intra în vigoare de la data postării acestora pe site-ul produsefonta.ro, fiind obligatorii atât pentru Operator, cât şi pentru Utilizator. Accesarea site-ului şi utilizarea oricărui serviciu oferit de către Operator înseamnă acceptarea şi recunoaşterea noilor Termeni şi Condiţii.

1.5. Modificarea Termenilor şi Conditiilor nu afectează Contractele încheiate în condiţiile art. 5.8., în cazul acestora fiind aplicabile Termenii şi Condiţiile în vigoare la data încheierii Contractului.

2. Înregistrarea pe site

 

2.1. Operatorul poate condiţiona prestarea anumitor servicii prezentate pe site-ul produsefonta.ro de înregistrarea pe site. În vederea prestării acestor servicii, Utilizatorul va completa formularul de înscriere cu toate datele solicitate de către Operator, fiind singurul răspunzător de caracterul real, corect şi complet al datelor furnizate. Cererea Utilizatorului de înregistrare transmisă către Operator va fi confirmată de către acesta prin transmiterea unui e-mail pe adresa Utilizatorului, prin care i se va cere să confirme cererea de înregistrare accesând link-ul inclus în e-mailul de confirmare. Utilizatorul va putea beneficia de serviciile restricţionate prin înregistrare ale Operatorului după confirmarea cererii sale de înregistrare.

2.2. Utilizarea anumitor servicii oferite de către Operator, în special navigarea printre produsele oferite de magazinul online al Operatorului, accesarea imaginii şi a descrierii tehnice a produselor prezentate, accesarea şi descărcarea informaţiilor publice conţinute, poate fi realizată de către oricare Utilizator care acceptă să respecte Termenii şi Condiţiile Operatorului.

2.3. Utilizatorul înregistrat pe site va fi autentificat prin adresa de e-mail şi parolă, cu ajutorul cărora va putea accesa pagina rezervată Utilizatorilor înregistraţi. Utilizatorul este obligat să păstreze secretul parolei sale şi să facă toate demersurile necesare ca această parolă să nu ajungă la cunoştinţa terţilor, respectiv să nu devină accesibilă acestora. Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele abuzuri rezultate ca urmare a folosirii neautorizate de către terţi a parolei Utilizatorului, respectiv pentru orice fel de prejudicii produse Utilizatorului sau altor utilizatori ca rezultat al unei asemenea utilizări. În cazul în care Utilizatorul ia cunoştinţă despre folosirea neautorizată sau eventualitatea folosirii neautorizate a parolei sale, se obligă să anunţe Operatorul, de îndată, despre acest aspect, respectiv să anunţe de îndată orice abuz sau iminentă oricărui abuz legat de parola sa.

2.4. Utilizatorul este singurul răspunzător de caracterul real, corect şi complet al informaţiilor furnizate cu ocazia înregistrării, fiind răspunzător în mod exclusiv de eventualele prejudicii rezultate ca urmare a inexactităţii sau fictivităţii datelor furnizate.

3. Dreptul de autor şi dreptul de proprietate intelectuală

 

3.1. Acest site, precum şi toate materialele conţinute, încluzănd în special, dar fără a se limita la: denumirea site-ului, logo-ul Operatorului, principiile de structurare ale site-ului, idei, proceduri, procedee, scheme logice, aspectul şi prezentarea grafică a site-ului, design, sloganuri, motto-uri utilizate de către Operator, soluţii de software, aplicaţii, respectiv toate prezentările de text, grafică, imagini, sunet puse la dispoziţie de către Operator, know-how şi orice alte opere supuse regimului de protecţie a drepturilor de autor şi a celorlalte drepturi de proprietate industrială, constituie dreptul de proprietate intelectuală exclusivă a acestuia sau reprezintă dreptul sau exclusiv de folosinţă. Utilizarea acestora este permis în mod strict doar în scopul realizării serviciilor oferite de către Operator, Utilizatorul având dreptul să vizioneze şi să descarce pe un singur calculator, o singură copie a acestui site, respectiv a informaţiilor conţinute, exclusiv pentru scopuri personale şi necomerciale, putând să realizeze o copie temporară pe suport de hârtie sau orice alt echivalent doar pentru scopul său personal, necomercial. În afară de dreptul menţionat mai sus, utilizatorii nu au dreptul să reproducă, să descarce sau să retransmită în nici un fel conţinutul acestui site fără acordul prealabil scris al Operatorului.

3.2. Denumirea produsefonta.ro constituie denumirea domain-ului înregistrat de către Operator, utilizarea acestuia, cu excepţia situaţiei în care prin aceasta se face referire la Operator, este posibil doar cu acordul prealabil scris al Operatorului.

4. Conţinutul site-ului

 

4.1. Conţinutul site-ului pus la dispoziţie de către Operator – cu excepţia prezentării şi descrierii produselor din magazinul online al Operatorului – au caracter informativ, Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru corectitudinea, exactitatea, credibilitatea, utilizarea sau aplicarea conţinutului, respectiv pentru orice prejudiciu, inconvenient sau rezultat nefavorabil produs. Utilizatorul va folosi conţinutul acestui site, în limitele prezentelor Termeni şi Condiţii, pe propria sa răspundere.

4.2. De asemenea, în condiţiile art. 4.1., Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru conţinutul acelor site-uri şi eventualele greşeli, prejudicii, inconveniente sau rezultate nefavorabile rezultate ca urmare a accesării acelor siteuri prin intermediul linkurilor conţinute de site-ul Operatorului.

4.3. Utilizarea anumitor servicii oferite prin acest site (cum ar fi: forumuri, bloguri, sisteme de punctare, reţeaua de distribuţie etc.) sunt supuse unor regulamente distincte stabilite de către Operator, care sunt accesibile oricărui Utilizator prin intermediul acestui site. În cazul în care anumite servicii sunt supuse unor asemenea reglementări speciale, Utilizatorul acceptă, recunoaşte şi se obligă să respecte, pe lăngă prezentele Condiţii şi Termeni, acele regulamente speciale cu ocazia utilizării acelor servicii.

5. Comanda on-line

 

5.1. Utilizatorul poate naviga printre produsele oferite prin intermediul magazinului online fără a se imregistra, putând să ia cunoştinţă, indiferent de forma de prezentare, de conţinuturile informative legate de produse şi putând să utilizeze software-ul pus la dispoziţie pentru selectarea produselor în vederea cumpărării. Cu ajutorul acestui software, Utilizatorul poate alcâtui în mod liber lista produselor care urmează să fie cumpărate, fără a fi nevoie de inregistrarea sa pe site.

5.2. Utilizarea site-ului de către acesta în modalitatea arătată la art. 5.1. nu obligă în nici un fel Utilizatorul, nu constituie ofertă de a contracta din partea acestuia şi nu echivalează cu o cerere pentru depunere de ofertă venită din partea sa, putând oricând, fără nici o consecinţă, să părăsească magazinul online şi site-ul Operatorului şi să reinceapă navigarea la orice alt moment ulterior. Utilizatorul nu este obligat să cumpere produsele trimise în mod virtual în "Cosul de cumpărături" (în continuare "Coşul"), acesta putând să modifice atât conţinutul Coşului, cât şi cantitatea produselor din Coş, fără ca aceasta să constituie ofertă de a contracta din partea sa şi fără a echivala cu o cerere pentru depunere de ofertă.

5.3. Intenţia Utilizatorului de a contracta, a modifica sau desface contractul de vânzare-cumpărare care are ca obiect produsele selectate din magazinul online poate fi exprimată doar pe interfaţa sistematizată şi anume pusă la dispoziţie de către Operator (în continuare "Interfaţa de utilizator"). Orice manifestare de voinţă venită din partea Utilizatorului pe altă cale decât prin interfaţa de utilizator, cum ar fi prin e-mail, fax, telefon, SMS, orice altă cale de comunicare electronică sau clasică, nu dă naştere, nu modifică sau stinge vreuna dintre obligaţiile asumate de părti, nefiind opozabile sau obligatorii Operatorului, acesta nefiind ţinut să le ia în considerare. În afara interfaţei de utilizator pusă la dispoziţia sa de către Operator, Utilizatorul va putea să facă manifestări de vointă doar în mod exceptional şi cu respectarea prezentelor Termeni şi Condiţii. În afara interfaţei de utilizator, Utilizatorul poate doar să solicite informaţii sau lămuriri de la Operator.

5.4. Alegănd opţiunea "Plătesc" Utilizatorul poate comunica intenţia sa de a cumpăra Operatorului, fără ca acesta să constituie ofertă de a contracta din partea sa şi fără a echivala cu o cerere pentru depunere de ofertă. Oferta de a contracta se realizează doar prin completarea în mod corespunzător a formularului de comandă pus la dispoziţia sa. Cu ocazia completării acestui formular, Utilizatorul consimte să furnizeze doar acele date şi informaţii care sunt necesare comenzii, încheiereii contractului, identificării Utilizatorului, executării contractului şi facturării. Cu ocazia comenzii, în mod obligatoriu, Utilizatorul va furniza şi adresa sa de e-mail, pe care Operatorul va comunica manifestarea sa de vointă în legatură cu încheierea, modificarea şi executarea contractului.

5.5. Utilizatorul va face comanda cu privire la produsele selectate în Coş alegănd opţiunea "Efectuarea comenzii cu urmatoarele condiţii" după completarea în mod corespunzător a formularului de comandă, comanda realizându-se la momentul selectării acestei opţiuni. Realizarea comenzii nu echivalează cu incheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la produsele selectate în Coş, aceasta constituînd ofertă fermă de a contracta din partea Utilizatorului, care este ţinut de aceasta ofertă pănă la momentul în care, în conformitate cu prezentele Termeni şi Condiţii, Operatorul îşi va manifesta intenţia de a accepta sau confirma comanda realizată.

5.6. Cu ocazia efectuarii comenzii, Utilizatorul este obligat să aleagă una dintre modalităţile de plată, condiţiile de livrare, respectiv de facturare. Utilizatorul poate modifica în mod liber oricare dintre condiţiile de plată, livrare sau facturare pană la momentul în care selectează opţiunea “Efectuarea comenzii cu următoarele condiţii”, transmitând comanda Operatorului.

5.7. Utilizatorul nu poate revoca comanda pe perioada valabilităţii ofertei de a contracta, putând să modifice comanda doar cu acordul expres al Operatorului. Pe perioada valabilităţii ofertei, Utilizatorul îşi va putea manifesta intenţia de modificare a comenzii doar pe interfata anume destinată modificării comenzii, modificarea comenzii intrănd în vigoare doar la data acceptării acesteia de către Operator. În cazul în care Operatorul nu accepta modificarea comenzii, Operatorul va fi ţinut doar de comanda iniţială a Utilizatorului, urmând să-şi manifeste intenţia de a accepta sau refuza comanda realizată în conformitate cu prezentele Termeni şi Condiţii.

5.8. Operatorul este obligat să confirme primirea comenzii în termen de 24 de ore de la data înregistrării comenzii. Prin confirmarea comenzii, Operatorul este obligat să-şi manifeste intenţia de accepta sau refuza comanda. Contractul de vânzare-cumpărare cu privire la produsele specificate în comandă se încheie cu Utilizatorul prin comunicarea acceptării comenzii de către Operator, momentul încheierii contractului fiind acela în care a fost transmisă manifestarea de voinţă a Operatorului.

5.9. În cazul în care Operatorul nu confirmă comanda în termenul precizat mai sus, Utilizatorul este liberat de ofertă de a contracta. Confirmarea comenzii peste termenul specificat mai sus, în lipsa opoziţiei exprese a Utilizatorului, este posibilă şi contractul de vânzare-cumpărare se va considera încheiat în cazul în care Operatorul execută comanda şi Utilizatorul acceptă livrarea comenzii. În această situaţie, obiectul contractului de vânzare-cumpărare este acela precizat în comanda realizată de către Utilizator, confirmarea comenzii peste termen având aceleaşi consecinţe juridice ca şi când ar fi fost confirmată pe perioada de valabilitate a ofertei de a contracta.

5.10. Pe lăngă confirmarea datelor şi informaţiilor furnizate de către Utilizator în formularul de comandă, precizarea preţului final al produselor şi a serviciilor comandate, cu arătarea cuantumului taxei pe valoare adaugată (24%), respectiv a eventualelor taxe de livrare cu privire la produsele comandate, prin confirmarea comenzii, Operatorul va arăta în mod obligatoriu:
a.) în cazul în care Utilizatorul a arătat ca modalitate de plată transferul bancar, Operatorul va comunica numărul contului bancar în care urmează a se realiza plata integrală a serviciilor comandate, odată cu toate informaţiile necesare realizării transferului bancar;
b.) termenul preconizat pentru livrare, conform prezentelor Termeni şi Condiţii, în cazul în care Operatorul a optat pentru livrarea la domiciliu a produselor cumpărate;
c.) locul preluării, respectiv termenul în care se poate face preluarea produselor cumpărate în cazul în care Operatorul a optat pentru ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului;
d.) condiţiile de garanţie, respectiv serviciile conexe după efectuarea livrării;
e.) locul şi modalitatea în care se pot face plăngeri în legătură cu produsele cumpărate;
f.) datele de contact ale serviciului clienţi;

6. Conţinutul contractului încheiat cu ocazia efectuării cumpărării prin magazinul online

 

6.1. Conţinutul contractului încheiat între Utilizator şi Operator în condiţiile art. 5.8. îl reprezintă în mod exclusiv produsele selectate şi condiţiile arătate de către Utilizator şi acceptate prin confirmarea comenzii de către Operator. Pe baza acestora, Operatorul este obligat să livreze sau, în funcţie de opţiunea Utilizatorului, să predea în stare corespunzătoare acele produse care au format obiectul comenzii, în termenul precizat, conform opţiunilor specificate de către Utilizator şi acceptate de către Operator cu ocazia confirmării comenzii, iar Utilizatorul este obligat să preia şi să achite preţul integral al produselor şi serviciilor conexe – transport – comandate, în modalitatea şi termenul convenit.

6.2. Operatorul nu poate executa contractul prin produse similare.

6.3. Contractul de vânzare -cumpărare încheiat cu ocazia efectuarii de cumpărături prin magazinul online poate fi modificat doar prin acordul expres al părţilor, sens în care Utilizatorul îşi va putea manifesta intenţia de a modifica contractul doar pe interfaţa de utilizator, iar Operatorul îşi va putea manifesta intenţia de modificare a contractului doar prin transmiterea unui e-mail pe adresa Utilizatorului.

6.4. Orice comunicări realizate prin telefon, fax, scrisoare sau în orice alt mod au caracter informativ, contribuind doar la colaborarea dintre părti, neputând modifica contractul încheiat de părti.

6.5. Operatorul îşi asumă răspunderea pentru caracterul real al informaţiilor, datelor, parametrilor tehnici şi altor caracteristici specifice ale produselor prezentate în magazinul online, produsele achiziţionate de către Utilizator prezentând acele calităţi.

7. Condiţii de livrare şi plată

 

7.1. În cazul în care, cu ocazia efectuării comenzii prin intermediul magazinului online al Operatorului, Utilizatorul a ales opţiunea de livrare a produselor, Operatorul este obligat să livreze produsele arătate în confirmarea comenzii după cum urmează:
7.1.1. în cazul în care modalitatea de plată selectată este transferul bancar, livrarea se va face în termen de 4 zile lucrătoare de la data confirmării creditării contului Operatorului cu întreaga suma datorată de către Utilizator, aceasta constând din preţul brut al produselor şi contravaloarea serviciului de transport.
7.1.2. în cazul în care modalitatea de plată selectată este plata la destinatar, livrarea se va face în termen de 2 zile lucrătoare de la data realizării confirmării comenzii de către Operator. În măsura în care acest lucru este posibil, Operatorul va anunţa Utilizatorul prin e-mail, fax sau telefon, data preconizată a livrarii.

7.2. În cazul în care, cu ocazia efectuării comenzii prin intermediul magazinului online al Operatorului, Utilizatorul a ales optiunea de ridicare a produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul este obligat să preia produsele comandate de la sediul/sucursala/punctul de lucru arătat în termen de 1 (una) săptămănă de la data confirmării comenzii, în intervalul de lucru obişnuit al Operatorului. Chiar şi în cazul opţiunii de ridicare a produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul poate alege ca modalitate de plată transferul bancar, caz în care va trebui să efectueze plata în contul bancar specificat în confirmarea comenzii cel tarziu pana la data preluarii produselor. Plata se va consideră efectuată la momentul confirmării creditării contului Operatorului cu întrega sumă datorată de către Utilizator.

7.3. În cazul plăţii efectuate prin transfer bancar, Utilizatorul are obligaţia ca în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data recepţionării confirmării comenzii să crediteze contul Operatorului cu întreaga sumă – preţul produselor şi cheltuielile de livrare. Plata se consideră efectuată la momentul confirmării creditării contului Operatorului cu întrega sumă datorată de către Utilizator.

7.4. În cazul plăţii cu numerar, plata se va efectua la momentul ridicării produselor, plata constând din preţul produselor şi cheltuielilor de livrare.

7.5. Livrarea se realizează pe baza contractelor de transport încheiate între Operator şi diversi cărăuşi.

7.6. Indiferent de modalitatea de livrare, cu ocazia recepţionării coletului, Utilizatorul va face în mod obligatoriu recepţia calitativă şi cantitativă a produselor comandate. În cazul în care se constată lipsuri cantitative sau calitative, se încheie un proces-verbal în care se consemnează cele constate, care va fi semnat, în mod obligatoriu şi de reprezentantul cărăuşului.

7.7. În cazul în care coletul livrat are ambalajul deteriorat, respectiv dacă produsele livrate prezintă lipsuri cantitative, Utilizatorul poate refuza preluarea acestora. În acest caz, Operatorul este obligat ca în termen de 2 zile lucrătoare de la data încheierii procesului-verbal de constatare conform art. 7.6., să livreze produsele conforme comenzii Utilizatorului.

7.8. Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru eventualele lipsuri cantitative sau calitative care nu sunt consemnate în procesul-verbal încheiat în condiţiile art.7.6.

7.9. În toate cazurile, Operatorul va elibera factura conform solicitării şi datelor furnizate de către Utilizator.

7.10. În cazul în care livrarea nu s-a putut realiza datorita faptului că, Utilizatorul nu a fost găsit la adresa specificată, Operatorul va anunţa prin e-mail sau telefon Utilizatorul despre data primei livrări şi va face o nouă livrare în termenul precizat în confirmarea comenzii.

7.10.1. În cazul în care, datorită aceloraşi motive precizate la art. 7.10, nici cea de-a doua livrare nu s-a putut realiza, în situaţia în care plata preţului şi a costurilor de livrare urmau să fie achitate în numerar cu ocazia livrării produselor comandate, contractul înceteaza de drept, Operatorul poate însa să solicite repararea prejudiciului suferit.

7.10.2. În cazul în care, datorită aceloraşi motive precizate la art. 7.10, nici cea de-a doua livrare nu s-a putut realiza, iar plata preţului şi a costurilor de livrare au fost achitate de către Utilizator prin transfer bancar, Operatorul va înmagazina şi va asigura paza acestor bunuri la sediul/sucursala/punctul său de lucru pentru o perioadă de 1 săptămănă, anunţând Utilizatorul ca produsele pot fi ridicate de la sediul/sucursala/punctul său de lucru în intervalul orelor normale de lucru. În cazul în care Utilizatorul nu va ridica produsele comandate nici în termenul arătat mai sus, Operatorul poate rezoluţiona contractul fără somaţie sau îndeplinirea vreunei alte proceduri şi fără intervenţia instantelor de judecată, putând solicita Utilizatorului repararea prejudiciului suferit. În cazul în care, în condiţiile arătate mai sus, Utilizatorul va ridica produsele comandate de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, Utilizatorul este ţinut să suporte costurile livrărilor nefinalizate efectuate în favoarea sa.

7.11. În cazul în care modalitatea de livrare convenită de părti este ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, concomitent cu plata preţului, dacă produsele nu sunt ridicate înlăuntrul termenului precizat la art. 7.3, la expirarea acestui termen contractul înceteaza de drept, Operatorul putând solicita repararea prejudiciului suferit.

7.12. În cazul în care modalitatea de livrare convenită de părti este ridicarea produselor de la sediul/sucursala/punctul de lucru al Operatorului, cu plata efectuata prin transfer bancar, daca produsele nu au fost preluate în termenul precizat la art. 7.3., Operatorul poate, la alegerea sa, fie să renunţe la contract, fără a fi obligat să dovedească perimarea interesului, fie va solicita Utilizatorului ca înlăuntrul unui nou termen să ridice produsele. În cazul în care nici înlăuntrul acestui nou termen Utilizatorul nu-şi execută obligaţia de a ridica produsele, contractul se rezoluţionează de drept, fără somaţie sau indeplinirea vreunei alte proceduri şi fără intervenţia instanţelor de judecată, Operatorul putând solicita Utilizatorului repararea prejudiciului suferit.

8. Garanţia şi termenul de garanţie

 

8.1. Operatorul ofera garanţie pentru produsele comercializate prin magazinul său online în condiţiile Legii nr. 449 din 12 noiembrie 2003 privind vânzare a produselor şi garanţiile asociate acestora, ale Ordonanţei Guvernului nr. 21 din 21 august 1992 privind protecţia consumatorilor, republicată şi ale celorlalte prevederi legale incidente.

8.2. Serviciul Clienti al Operatorului este accesibil prin accesarea paginii: www.produsefonta.ro/c-contact

9. Dreptul de denunţare unilaterală

 

9.1. Utilizatorul are dreptul de a denunţa unilateral contractul încheiat la distanţă, în termen de 14 zile lucrătoare, fără penalităţi şi fără invocarea vreunui motiv. Singurele costuri care pot cădea în sarcina Utilizatorului sunt cheltuielile directe de returnare a produselor.

9.2. Termenul de denunţare unilaterală începe să curgă de la data recepţionării produselor în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.130/2000 privind contractele la distanţă, republicată.

9.3. În cazul exercitării dreptului de denunţare unilaterală a contractului de către Utilizator în condiţiile de mai sus, Operatorul are obligaţia să ramburseze sumele plătite de Utilizator fără a-i solicita acestuia cheltuielile aferente rambursării sumelor. Rambursarea sumelor se va face în cel mult 30 de zile de la data denunţării contractului de către Utilizator.

9.4. Costurile legate de rambursarea produselor cad în mod integral în sarcina Utilizatorului. În cazul în care produsele nu au fost utilizate conform destinaţiei lor normale, Operatorul poate solicita repararea prejudiciului datorat utilizării neconforme a produsului.

9.5. Dreptul de denunţare unilaterală a Utilizatorului trebuie exercitat cu bună credintă. Acest drept poate fi exercitat cu condiţia ca Utilizatorul să restituie produsele în aceeaşi stare în care le-a primit, în ambalajul original.

10. Alte prevederi

 

10.1. Contractele încheiate prin intermediul utilizării magazinului online constituie contracte încheiate la distanţă pe care Operatorul nu le înregistrează în registrul contractelor.

10.2. Contractul încheiat între părti ca urmare a utilizării magazinului online al Operatorului este supus legii romăne, competenţa instanţelor aparţine celor romăne, fiind stabilite de legea romana corespunzătoare.

10.3. Operatorul îşi rezerva dreptul de a modifica în orice fel, incluzănd dreptul de a sista, site-ul, magazinul online, respectiv oricare dintre serviciile furnizate, fără ca aceasta să aducă atingere contractelor încheiate prin intermediul magazinului online.

10.4 Odată cu acceptarea prezentelor Termeni şi Condiţii, Utilizatorul declară că a luat cunostinţă şi a acceptat declaraţia Operatorului privind calitatea sa de operator de date cu caracter personal.

 

Sfantu-Gheorghe,
Data ultimei revizuiri: 2011-09-18

Abonează-te la Newsletter

Metode de expediere

Transport gratuit peste 1000 RON

Sumă transport 19.99 - 199.99 RON

Plăți cu card bancar prin

BT iPay
Soluționarea alternativă a litigiilor Soluționarea on-line a litigiilor

Copyright © 2009-2024 produsefonta.ro. Toate drepturile rezervate Toate prețurile includ TVA!